Kun je een auto verzekeren op een andere naam?

Normaal gesproken wordt een auto verzekerd op naam van de eigenaar van de auto. Wellicht vraag je je af of een eigenaar van een auto zijn auto kan verzekeren op de naam van iemand anders. In dit artikel wordt die vraag beantwoord.

Redenen om een auto te willen verzekeren op de naam van iemand anders

Er zijn diverse redenen om een auto te willen verzekeren op de naam van iemand anders. Zo willen ouders de auto van hun zoon of dochter verzekeren op hun eigen naam omdat kinderen die pas een rijbewijs hebben een hogere verzekeringspremie moeten betalen. Krijg je geen parkeervergunning en een ander wel? Ook dat kan een reden zijn op je naam van iemand anders te zetten. Mag je wegens fraude geen autoverzekering afsluiten of mag of kun je geen autorijden omdat je schulden hebt? Ook dat zijn redenen om een autoverzekering af te sluiten op de naam van iemand anders.

Verzekeraars sluiten geen autoverzekering af op de naam van iemand anders

Doorgaans laten autoverzekeraars niet toe dat er een autoverzekering wordt afgesloten op de naam van iemand anders. Waarom niet? Omdat ze willen voorkomen dat ze risico lopen. Op deze regel is slecht een uitzondering. Heb je een partner die op hetzelfde adres woont? Dan mag je de autoverzekeraar afsluiten op naam van je partner. Waarom staan autoverzekeraars dit wel toe? Omdat ze ervan uitgaan dat beide partners de auto gebruiken.

Neem geen risico

Stel je bent er toch in geslaagd om je auto op naam van iemand anders dan je partner die op hetzelfde adres woont te zetten. Dit wordt sterk afgeraden. Je neemt namelijk een groot risico. Is je auto betrokken bij een aanrijding? Vaak komt dan aan het licht dat de auto op andermans naam verzekerd is. Dat blijft niet zonder gevolgen. Je moet dan zowel de schade aan je eigen auto als de schade aan de auto van de tegenpartij betalen.

Er zijn toch ouders die toestaan dat hun kinderen een autoverzekering op naam van een van de ouders zetten. Dat lijkt aantrekkelijk, want er hoeft dan doorgaans minder premie betaald te worden. Bedenk echter dat de kinderen dan geen schadevrije jaren opbouwen. Bovendien kunnen er grote problemen ontstaan als de verzekeraar erachter komt dat niet een ouder maar een kind de regelmatige bestuurder van een auto is. De verzekeraar kan dat zien als fraude. Een hoge boete en een vermelding op een zwarte lijst met fraudeurs kan het gevolg zijn.

Jij, je partner en de schadevrije jaren

Schadevrije jaren zijn belangrijk. Immers, ze bepalen de hoogte van de no-claim korting. Jij woont met je partner op hetzelfde adres. Je partner heeft een hogere no-claim korting dan jij. Helaas wordt zijn hogere no-claim korting niet overgenomen. Waarom niet? Omdat het aantal schadevrije jaren geldt per auto.

Op de regel dat het aantal schadevrije jaren niet geldt per verzekerde maar per auto is een uitzondering. Wordt er een tweede auto voor particulier gebruik aangeschaft? Dan maakt de Tweede Gezinsautoregeling het mogelijk dat die tweede auto voordelig kan worden verzekerd bij dezelfde verzekeraar, want dan kunnen de schadevrije jaren van de eerste auto worden meegeteld bij het bepalen van de no-claimkorting voor de tweede auto. Je krijgt dus extra no-claimkorting.